logografikaoddelovacuvodni strankaoddelovackontaktyoddelovacrozvrhoddelovacprijimaci rizenioddelovacinformaceoddelovacakce-skolyoddelovacsouteze
oddelovacSmartClass oddelovacBakaláři

AKTUALITY


Ve čtvrtek 8. 6. 2023 se budou konat třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků. Třídní schůzky proběhnou na provozovně Invalidovna (Molákova 36/578, Praha 8). Zákonní zástupci žáků budou rozděleni na 2 skupiny dle počátečního písmene příjmení jejich dítěte.
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY
Dne 29. 5. 2023 bude celý den provozovna Invalidovna 3. ročník uzavřena. Důvodem je odborné školení pro žáky. Děkujeme za pochopení.
NOVÉ PLAKÁTY 2023
Je již tradicí, že se v každém roce připravují nové plakáty, na kterých jsou vyfoceny práce našich žáků z 3. ročníku. I letos se dne 25. května do předváděcího centra na Invalidovně dostavil zkušený fotograf, aby zvěčnil dámské a pánské účesy z letošní soutěžní účesové sezóny. Byla to pro naše soutěžící třeťáky jedna z posledních možností, jak zanechat nesmazatelnou stopu v podobě krásných záběrů pro další generaci nastupujících žáků. Než nové plakáty přestavíme, jako malou ochutnávku se podívejte na záběry z backstage.
Focení účesů z letošní soutěžní účesové sezóny Focení účesů z letošní soutěžní účesové sezóny Focení účesů z letošní soutěžní účesové sezóny Focení účesů z letošní soutěžní účesové sezóny Focení účesů z letošní soutěžní účesové sezóny Focení účesů z letošní soutěžní účesové sezóny Focení účesů z letošní soutěžní účesové sezóny
JUNIOR HAIR SHOW – HILTON
Dne 18. 5. 2023 se již po třetí v hotelu Hilton konala účesová přehlídka „JUNIOR HAIR SHOW“. Pod vedením nadšených UOV paní Neumannové a Zapiorové si 16 našich žáků připravilo vystoupení s vlastní choreografií, kterou sestavil žák 2. ročníku Jakub Vurbs. Téma bylo „Parta správná – POMÁDA“. Letos se do vystoupení poprvé zapojili žáci ze všech tří ročníků. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak dobře spolupracovali. Vystoupení se líbilo a publikum jejich snahu ocenilo velkým potleskem. Pořadatelem této skvělé akce, která se týkala převážně mimoškolní aktivity našich žáků, byl uznávaný kadeřník a vlasový odborník Tomáš Kotlár. Sponzorem vlasových přípravků se stala společnost L'Oréal a Davines. Díky všem za vzornou reprezentaci :-)
Fotografie z účesové přehlídky JUNIOR HAIR SHOW ... Fotografie z účesové přehlídky JUNIOR HAIR SHOW Fotografie z účesové přehlídky JUNIOR HAIR SHOW Fotografie z účesové přehlídky JUNIOR HAIR SHOW ... Fotografie z účesové přehlídky JUNIOR HAIR SHOW Fotografie z účesové přehlídky JUNIOR HAIR SHOW
Vzhledem k velkému počtu přihlášených uchazečů nebudeme pro obor Kadeřník vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení.
VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - obor KADEŘNÍK (69-51-H/01)
Informace pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce
Při osobním odevzdání zápisového lístku je třeba s sebou přinést pečlivě vyplněné a podepsané formuláře, viz přílohy. Jejich odevzdání je pro školu velmi důležité z důvodu včasného objednání pracovního oblečení a obuvi a kvůli rozdělení žáků do tříd a skupin odborného výcviku.
PŘÍLOHY:
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno dnes poštou do vlastních rukou zákonného zástupce. Po převzetí rozhodnutí má zletilý žák/zákonný zástupce možnost podat do 3 pracovních dnů odvolání k rukám ředitele školy. Formulář zde:
VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VLASOVÁ KOSMETIKA (69-51-L/52)
Informace pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce
Pro stvrzení úmyslu se od 1. 9. 2023 vzdělávat v naší škole v oboru Vlasová kosmetika je třeba, aby přijatý uchazeč do 18. 5. 2023 osobně přinesl do sekretariátu školy pečlivě vyplněný a podepsaný dotazník žáka a další formuláře, viz přílohy. Pokud se ve lhůtě 10 pracovních dnů uchazeč nedostaví a studium nepotvrdí, bude jeho místo uvolněno a obsazeno jiným uchazečem. Zápisový lístek se v případě nástavbového studia neodevzdává.
PŘÍLOHY:
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno dnes poštou do vlastních rukou (příp. zákonného zástupce)
Královská města na Dunaji
Ve dnech 11.–13. dubna se žáci 1. a 2. ročníků zúčastnili zahraničního zájezdu Královská města na Dunaji. Akci zorganizovala Mgr. Miroslava Slaninová ve spolupráci s CK PRO Travel a spolu s kolegy Vítězslavou Soukupovou a Mgr. Janem Georgievem zajišťovala pedagogický dohled po dobu jejího konání.
Žáci během tří dnů navštívili královská a zároveň hlavní města - Bratislavu, Budapešť a Vídeň.
V Bratislavě viděli Bratislavský hrad s výhledy na historické centrum, zastavili se v katedrále sv. Martina, prošli historické centrum města a výtahem vyjeli na známou věž UFO na Mostě SNP. V Budapešti byli ubytováni ve Wombat´s hostelu nedaleko historického centra města. Navštívili turisticky oblíbenou baziliku sv. Štěpána, ochutnali místní speciality v tržnici, prošli obchody na rušné Váci utca, absolvovali plavbu po Dunaji s krásnými výhledy na panorama města. Ve Vídni se zastavili u jedinečné stavby městského obytného domu Hundertwasserhaus, projeli historické centrum se všemi významnými stavbami, viděli velkolepý dóm sv. Štěpána a prošli se na pěší zóně Graben a Kärtner Strasse.
Domů se vrátili plni nových dojmů a zážitků.
Fotografie ze zájezdu - Královská města na Dunaji Fotografie ze zájezdu - Královská města na Dunaji Fotografie ze zájezdu - Královská města na Dunaji Fotografie ze zájezdu - Královská města na Dunaji Fotografie ze zájezdu - Královská města na Dunaji Fotografie ze zájezdu - Královská města na Dunaji Fotografie ze zájezdu - Královská města na Dunaji Fotografie ze zájezdu - Královská města na Dunaji Fotografie ze zájezdu - Královská města na Dunaji
Pozvánka na Junior hair show 2023; Hotel Hilton Prague; 18.4.2023
2. místo na Mistrovství republiky - „Harmonie“
Dne 30. března jsme se v Jihlavě zúčastnili prestižní soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček, na které Lucie Hájková ze třídy 3.C získala skvělé 2. místo v dámské soutěžní kategorii. Moc gratulujeme a děkujeme všem, kteří se na této soutěži podíleli.
Fotografie ze soutěže HARMONIE 2023 Fotografie ze soutěže HARMONIE 2023 Fotografie ze soutěže HARMONIE 2023 Fotografie ze soutěže HARMONIE 2023 Fotografie ze soutěže HARMONIE 2023 Fotografie ze soutěže HARMONIE 2023 Fotografie ze soutěže HARMONIE 2023
MEZINÁRODNÍ SOLLERTIA 2023
Dne 27. 3. 2023 se v předváděcím centru na Invalidovně konal 10. ročník soutěže SOLLERTIA – obor kadeřník, tentokrát však s mezinárodní účastí. Pozvání přijali soutěžící z těchto škol: SOŠ DaS Nové Zámky na Slovenku, SŠ řemesel a služeb Děčín a SOŠ COP a Gymnázium Praha 9. Naše SOU bylo pořadatelskou školou. Reprezentovala nás soutěžící Klára Vorlíčková ze 3.B. Roli vyzývatelky přijala Daria Hekerlová – profesionální kadeřnice ze salonu Hairthusiasts. Úkol byl pro všechny stejný – vytvořit fantazijní společenský účes roku 2050. Konečné hodnocení bylo na „hvězdné“ profesionální porotě. Petra Měchurová, Jan Pešan a Jan Těšík to měli opravdu těžké, vzhledem k tomu, že všechny účesy byly velmi kreativní a po stránce odborné moc hezky zpracované. V této soutěži jsme získali 2. místo. Slavnostní vyhlášení proběhlo následující den na Staroměstské radnici v Brožíkově sále. Blahopřejeme naší reprezentantce a děkujeme UOV Zuzaně Dvořákové a Kateřině Rezkové za odbornou spolupráci.
Tuto zajímavou a velmi prestižní událost zaznamenal i Pražský deník.
Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023 Fotografie ze soutěže SOLLERTIA 2023
Jarní veletrh FOR BEAUTY
V pátek 24. 3. 2023 jsme se opět všichni sešli v Letňanech, kde byla na hlavním pódiu poprvé předvedena naše nová kadeřnická show „POMÁDA". Přehlídku nacvičili žáci 1., 2. a 3. ročníku s UOV Marcelou Neumannovou a Kateřinou Zapiorovou. Přehlídka měla veliký úspěch, který ocenila i nejúspěšnější bývalá žákyně Petra Měchurová, která byla hostem naší prezentace.
V pátek a sobotu představovaly žákyně 3. ročníku naši školu v improvizovaném kadeřnickém salonu, kde upravovaly návštěvníkům zdarma účesy, pod odborným dohledem UOV Kateřiny Rezkové, Kateřiny Procházkové a Jany Procházkové. Děkujeme všem  :-)
Fotografie z veletrhu FOR BEAUTY Fotografie z veletrhu FOR BEAUTY Fotografie z veletrhu FOR BEAUTY Fotografie z veletrhu FOR BEAUTY Fotografie z veletrhu FOR BEAUTY Fotografie z veletrhu FOR BEAUTY Fotografie z veletrhu FOR BEAUTY Fotografie z veletrhu FOR BEAUTY
23. 3. 2023 - XI. ROČNÍK DĚČÍNSKÉ VLNY
Třeťáci zabojovali a předvedli své dovednosti na soutěži „Děčínská vlna", kterou každoročně pořádá Střední škola řemesel a služeb v Děčíně.
Pánská kategorie – Od klasiky po abstrakci s Grazy Hair: Viktoriia Rakovetska 2. místo, Milan Janov 3. místo.
Dámská kategorie – Stylový drdol podle Ivany Trump: Valerie Karbanová 3. místo.
Gratulujeme a soutěžícím velký dík za skvělou reprezentaci.
Fotografie ze soutěže Děčínská vlna Fotografie ze soutěže Děčínská vlna Fotografie ze soutěže Děčínská vlna Fotografie ze soutěže Děčínská vlna Fotografie ze soutěže Děčínská vlna Fotografie ze soutěže Děčínská vlna Fotografie ze soutěže Děčínská vlna Fotografie ze soutěže Děčínská vlna Fotografie ze soutěže Děčínská vlna... Fotografie ze soutěže Děčínská vlna Fotografie ze soutěže Děčínská vlna
Čakovice 23. 3. 2023
Na SOŠ a SOU v pražských Čakovicích se uskutečnil již 18.. ročník volby Miss a Ideálního mladého muže pro rok 2023 a odborný výcvik našeho SOU byl opět přizván ke spolupráci. Šest vybraných žákyň 3. ročníku za odborného dohledu UOV Kateřiny Rezkové upravovalo soutěžícím účesy. Hlavní cenu si domů odnesla bývalá absolventka našeho SOU kadeřnického, nyní studentka 1. ročníku maturitního oboru podnikání Šárka Csudajová. Celým večerem provázel moderátor Jan Čenský a mezi jednotlivými vystoupeními divákům v sále zazpívala muzikálová hvězda Hanka Křížková. Všem se v Čakovicích moc líbilo :-)
Fotografie z akce v pražských Čakovicích Fotografie z akce v pražských Čakovicích Fotografie z akce v pražských Čakovicích Fotografie z akce v pražských Čakovicích Fotografie z akce v pražských Čakovicích Fotografie z akce v pražských Čakovicích Fotografie z akce v pražských Čakovicích
Přehlídková show v kulturním centru VZLET
Dne 23. února se konala přehlídková show v prostorách objektu kulturního centra VZLET v Praze 10 - Vršovicích. Dle přesných vizuálů a pod odborným dohledem UOV paní Kateřiny Procházkové, vytvářely žákyně 3. ročníku módní účesy modelkám a modelům ze Střední průmyslové školy oděvní Jablonského, Praha 7. Akce se všem zúčastněným moc líbila.
Fotografie - z přehlídkové show v KC VZLET Fotografie - z přehlídkové show v KC VZLET Fotografie - z přehlídkové show v KC VZLET Fotografie - z přehlídkové show v KC VZLET Fotografie - z přehlídkové show v KC VZLET
Akce NOVÁ SLUNEČNICE
Dne 14. února navštívili žáci 2. ročníku společně s UOV paní Marií Polákovou domov pro seniory "Nová slunečnice" v Praze 8. Důvodem této návštěvy byly přípravy na seniorský ples, při kterých žáci vytvářeli účesy klientům a klientkám tohoto zařízení. V příjemné a přátelské atmosféře bylo obslouženo nejméně 30 seniorů, kteří později pozvali naše žáky na taneční parket. Akce se všem moc líbila a potvrdila důležitost propojování mladých lidí se starší generací.
Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE Fotografie - z akce NOVÁ SLUNEČNICE
Fotografie ze školícího centra WELLA
Školení WELLA
Ve školícím centru WELLA v Karlíně bylo pro žáky 2. ročníku dne 24. ledna zorganizováno odborné školení. Tématem školení byly barvící systémy firmy. Nové inovativní postupy a techniky zaujali všechny zúčastněné.
Celoučilištní soutěž
Dne 30. listopadu se konala ve školícím centru na Invalidovně celoučilištní soutěž, na které si žáci 3. ročníku mohli poměřit své kadeřnické dovednosti. Zájem o soutěž byl ze strany žáků veliký. Porota měla náročnou práci při rozhodování, obě vyhlášené disciplíny zvládli všichni na výbornou. Po zvážení všech důležitých parametrů soutěže byli nakonec vyhlášeni vítězové, kteří obdrželi originální diplomy a hodnotné ceny od firmy Ĺoréal, která byla sponzorem této školní akce.
Pánská kategorie: 1. místo Jakub Pošík, 2. místo Matyáš Tuček, 3. místo Viktoriia Rakovetska
Dámská kategorie: 1. místo Červinková Klára, 2. místo Karbanová Valentýna, 3. místo Hájková Lucie
Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže Fotografie - z celoučilištní soutěže
Plán konzultací pro školní rok 2022/2023 - VLASOVÁ KOSMETIKA
Naše nové plakáty, Roll up, Informační letáček
Plakát SOU z roku 2022 Plakát SOU z roku 2022
INFORMAČNÍ LETÁČEK
PRO UCHAZEČE
 
Starší aktuality byly přesunuty do sekce - "Archiv akcí a zajímavostí"
 
Tento web nezpracovává žádné cookies
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín