Obor středního vzdělávání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
V souladu s § 60a šk. zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve SOU kadeřnickém, odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek odevzdá nejpozději do 10 dnů (do 9. 5. 2017) na ředitelství školy Praha 8, Karlínské nám. 8/225. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu, se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka v našem SOU kadeřnickém.
PŘIJATÍ UCHAZEČI pro školní rok 2017/2018 - obor 69-51-H/01 KADEŘNÍK:
  č.  Registrační číslo  Pořadí 
001KD17/00259.
002KD17/004102.
003KD17/00641.
004KD17/00795.
005KD17/01368.
006KD17/01575.
007KD17/01665.
008KD17/01743.
009KD17/01838.
010KD17/01985.
011KD17/02282.
012KD17/02349.
013KD17/02461.
014KD17/02589.
015KD17/02640.
016KD17/027110.
017KD17/02894.
018KD17/03171.
019KD17/033117.
020KD17/03483.
021KD17/035100.
022KD17/03716.
023KD17/03834.
024KD17/04190.
025KD17/04211.
026KD17/04376.
027KD17/04420.
028KD17/04677.
029KD17/05056.
030KD17/05157.
  č.  Registrační číslo  Pořadí 
031KD17/0524.
032KD17/054109.
033KD17/05628.
034KD17/05944.
035KD17/062103.
036KD17/06314.
037KD17/06591.
038KD17/066107.
039KD17/06896.
040KD17/07052.
041KD17/0715.
042KD17/0736.
043KD17/08284.
044KD17/08398.
045KD17/08445.
046KD17/08532.
047KD17/08666.
048KD17/09153.
049KD17/09454.
050KD17/09523.
051KD17/097114.
052KD17/10046.
053KD17/1013.
054KD17/10286.
055KD17/10413.
056KD17/10525.
057KD17/1068.
058KD17/10958.
059KD17/11162.
060KD17/11329.
  č.  Registrační číslo  Pořadí 
061KD17/115116.
062KD17/11678.
063KD17/11737.
064KD17/12063.
065KD17/12172.
066KD17/12381.
067KD17/124111.
068KD17/12548.
069KD17/12631.
070KD17/12793.
071KD17/13142.
072KD17/13221.
073KD17/1367.
074KD17/13764.
075KD17/139112.
076KD17/14124.
077KD17/14267.
078KD17/1459.
079KD17/14669.
080KD17/14788.
081KD17/15074.
082KD17/15292.
083KD17/15373.
084KD17/15597.
085KD17/15779.
086KD17/15887.
087KD17/16035.
088KD17/16370.
089KD17/167104.
090KD17/16819.
  č.  Registrační číslo  Pořadí 
091KD17/172108.
092KD17/17330.
093KD17/17722.
094KD17/18012.
095KD17/18560.
096KD17/18727.
097KD17/18980.
098KD17/194115.
099KD17/20255.
100KD17/20326.
101KD17/205106.
102KD17/206113.
103KD17/21536.
104KD17/21647.
105KD17/218101.
106KD17/22217.
107KD17/22418.
108KD17/22550.
109KD17/22615.
110KD17/2272.
111KD17/22839.
112KD17/23199.
113KD17/23233.
114KD17/2341.
115KD17/23610.
116KD17/23751.
117KD17/244105.
118nástup po přerušení studia
119nástup po přerušení studia
120nástup po přerušení studia
NEPŘIJATÍ UCHAZEČI pro školní rok 2017/2018 - obor 69-51-H/01 KADEŘNÍK:
  č.  Registrační číslo  Pořadí 
121KD17/001148.
122KD17/003164.
123KD17/005207.
124KD17/008135.
125KD17/009215.
126KD17/010155.
127KD17/011223.
128KD17/012218.
129KD17/014125.
130KD17/020173.
131KD17/021172.
132KD17/029171.
133KD17/030224.
134KD17/032198.
135KD17/036127.
136KD17/039140.
137KD17/040201.
138KD17/045241.
139KD17/047221.
140KD17/048200.
141KD17/049189.
142KD17/053138.
143KD17/055162.
144KD17/057145.
145KD17/058184.
146KD17/060156.
147KD17/061186.
148KD17/064170.
149KD17/067208.
150KD17/069161.
151KD17/072128.
152KD17/074174.
  č.  Registrační číslo  Pořadí 
153KD17/075210.
154KD17/076191.
155KD17/077124.
156KD17/078227.
157KD17/079151.
158KD17/080228.
159KD17/081192.
160KD17/087149.
161KD17/088244.
162KD17/089136.
163KD17/090205.
164KD17/092141.
165KD17/093230.
166KD17/096235.
167KD17/098122.
168KD17/099178.
169KD17/103234.
170KD17/107229.
171KD17/108206.
172KD17/110168.
173KD17/112209.
174KD17/114213.
175KD17/118245.
176KD17/119176.
177KD17/122194.
178KD17/128169.
179KD17/129238.
180KD17/130243.
181KD17/133166.
182KD17/134163.
183KD17/135130.
184KD17/138199.
  č.  Registrační číslo  Pořadí 
185KD17/140211.
186KD17/143185.
187KD17/144139.
188KD17/148190.
189KD17/149131.
190KD17/151179.
191KD17/154195.
192KD17/156129.
193KD17/159147.
194KD17/161217.
195KD17/162142.
196KD17/164134.
197KD17/165231.
198KD17/166202.
199KD17/169152.
200KD17/170187.
201KD17/171137.
202KD17/174233.
203KD17/175197.
204KD17/176180.
205KD17/178239.
206KD17/179157.
207KD17/181196.
208KD17/182236.
209KD17/183220.
210KD17/184144.
211KD17/186126.
212KD17/188181.
213KD17/190123.
214KD17/191237.
215KD17/192177.
216KD17/193242.
  č.  Registrační číslo  Pořadí 
217KD17/195240.
218KD17/196183.
219KD17/198225.
220KD17/199143.
221KD17/200133.
222KD17/201214.
223KD17/204165.
224KD17/207146.
225KD17/208167.
226KD17/209132.
227KD17/210160.
228KD17/211150.
229KD17/212154.
230KD17/213159.
231KD17/214158.
232KD17/217232.
233KD17/219203.
234KD17/220219.
235KD17/221246.
236KD17/223175.
237KD17/229204.
238KD17/230216.
239KD17/233193.
240KD17/235153.
241KD17/238212.
242KD17/239*
243KD17/240*
244KD17/241188.
245KD17/242182.
246KD17/243222.
247KD17/245226.
248KD17/197**
*   nekompletní přihláška
**  storno přihlášky
Kritéria pro přijetí:

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225,
v souladu s ustanovením § 60 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhl. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018:

Počet přijímaných uchazečů:

Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník (denní studium) pro školní rok 2017/2018:

Informace pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče: