Obor středního vzdělávání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
V souladu s § 60a šk. zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve SOU kadeřnickém, odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek odevzdá nejpozději do 10 dnů (do 9. 5. 2018) na ředitelství školy Praha 8, Karlínské nám. 8/225. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu, se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka v našem SOU kadeřnickém.
PŘIJATÍ UCHAZEČI pro školní rok 2018/2019 - obor 69-51-H/01 KADEŘNÍK:
Zveřejněno 23.4.2018
PořadíRegistrační číslo
1KD18274
2KD18276
3KD18002
4KD18275
5KD18277
6KD18147
7KD18126
8KD18032
9KD18067
10KD18221
11KD18137
12KD18159
13KD18253
14KD18192
15KD18014
16KD18107
17KD18130
18KD18148
19KD18049
20KD18048
21KD18001
22KD18007
23KD18089
24KD18196
PořadíRegistrační číslo
25KD18218
26KD18259
27KD18185
28KD18190
29KD18092
30KD18251
31KD18227
32KD18103
33KD18191
34KD18141
35KD18091
36KD18131
37KD18038
38KD18165
39KD18262
40KD18144
41KD18268
42KD18121
43KD18090
44KD18125
45KD18045
46KD18029
47KD18202
48KD18201
PořadíRegistrační číslo
49KD18081
50KD18140
51KD18127
52KD18068
53KD18205
54KD18252
55KD18061
56KD18106
57KD18085
58KD18017
59KD18077
60KD18278
61KD18258
62KD18100
63KD18117
64KD18223
65KD18094
66KD18183
67KD18075
68KD18230
69KD18115
70KD18052
71KD18210
72KD18076
PořadíRegistrační číslo
73KD18110
74KD18008
75KD18033
76KD18073
77KD18163
78KD18064
79KD18123
80KD18116
81KD18257
82KD18244
83KD18129
84KD18057
85KD18104
86KD18136
87KD18157
88KD18054
89KD18105
90KD18060
91KD18010
92KD18050
93KD18027
94KD18184
95KD18005
96KD18261
PořadíRegistrační číslo
97KD18013
98KD18269
99KD18232
100KD18175
101KD18009
102KD18209
103KD18160
104KD18028
105KD18025
106KD18055
107KD18169
108KD18034
109KD18216
110KD18096
111KD18248
112KD18200
113KD18194
114KD18198
115KD18097
116KD18062
117KD18177
118KD18143
119KD18101
120KD18171
NEPŘIJATÍ UCHAZEČI pro školní rok 2018/2019 - obor 69-51-H/01 KADEŘNÍK:
Zveřejněno 23.4.2018
PořadíRegistrační číslo
121KD18260
122KD18051
123KD18187
124KD18020
125KD18113
126KD18021
127KD18234
128KD18139
129KD18271
130KD18004
131KD18266
132KD18167
133KD18040
134KD18225
135KD18080
136KD18211
137KD18237
138KD18233
139KD18086
140KD18235
141KD18264
142KD18265
143KD18058
144KD18146
145KD18263
146KD18011
147KD18030
148KD18166
149KD18018
150KD18041
151KD18181
152KD18119
PořadíRegistrační číslo
153KD18056
154KD18197
155KD18047
156KD18132
157KD18150
158KD18053
159KD18082
160KD18128
161KD18108
162KD18193
163KD18228
164KD18241
165KD18203
166KD18071
167KD18019
168KD18142
169KD18102
170KD18003
171KD18214
172KD18069
173KD18088
174KD18036
175KD18182
176KD18099
177KD18084
178KD18168
179KD18035
180KD18031
181KD18006
182KD18226
183KD18120
184KD18231
PořadíRegistrační číslo
185KD18065
186KD18145
187KD18212
188KD18118
189KD18164
190KD18109
191KD18026
192KD18152
193KD18066
194KD18070
195KD18254
196KD18158
197KD18178
198KD18059
199KD18272
200KD18245
201KD18173
202KD18247
203KD18229
204KD18154
205KD18022
206KD18114
207KD18189
208KD18217
209KD18208
210KD18098
211KD18246
212KD18199
213KD18243
214KD18083
215KD18074
216KD18111
PořadíRegistrační číslo
217KD18042
218KD18079
219KD18095
220KD18224
221KD18135
222KD18220
223KD18239
224KD18133
225KD18122
226KD18206
227KD18024
228KD18046
229KD18138
230KD18267
231KD18156
232KD18112
233KD18155
234KD18176
235KD18149
236KD18204
237KD18195
238KD18093
239KD18242
240KD18044
241KD18072
242KD18063
243KD18134
244KD18162
245KD18043
246KD18172
247KD18124
248KD18016
PořadíRegistrační číslo
249KD18255
250KD18153
251KD18207
252KD18037
253KD18015
254KD18219
255KD18249
256KD18238
257KD18170
258KD18174
259KD18180
260KD18213
261KD18222
262KD18270
263KD18023
264KD18161
265KD18188
266KD18078
267KD18250
268KD18179
269KD18151
270KD18087
271KD18256
272KD18039
273KD18240
274KD18215
275KD18012
276KD18186
277KD18236
278KD18273
279KD18279
Kritéria pro přijetí:

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, v souladu s ustanovením podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhl. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Vyhodnocení přijímacího řízení

Přijímací zkoušky se nekonají.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle dosaženého průměrného prospěchu.

Počet přijímaných uchazečů:

V souladu s § 60 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuje ředitel školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník (denní studium) pro školní rok 2018/2019:

Informace pro žáky ZŠ a jejich rodiče: