Obor nástavbového středního vzdělávání s maturitní zkouškou 69-41-L/52 Vlasová kosmetika
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů pro školní rok 2019/2020
Kritéria pro přijetí:

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225,
v souladu s ustanovením § 60, § 64 a § 83 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhl. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

    Přijímací zkoušky se konají (§ 60c odst. 1 školského zákona):
  1. 1. řádný termín jednotné zkoušky: pátek 12. dubna 2019
  2. 2. řádný termín jednotné zkoušky: pondělí 15. dubna 2019
  3. 1. náhradní termín: pondělí 13. května 2019
  4. 2. náhradní termín: úterý 14. května 2019
  5. Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem. Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.

Počet přijímaných uchazečů:

Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Vlasová kosmetika (dálková forma nástavbového studia při zaměstnání) pro školní rok 2019/2020:

Informace pro zájemce o studium s maturitní zkouškou oboru Vlasová kosmetika: