Obor nástavbového středního vzdělávání s maturitní zkouškou 69-41-L/52 Vlasová kosmetika
V případě přijetí ke vzdělávání se uchazeč dostaví do 10 dnů do naší školy vyplnit dotazník a svým podpisem potvrdí zájem o studium. Pokud se uchazeč do 10 dnů nedostaví (do 17.5.2018) znamená to, že nemá o studium zájem a místo bude obsazeno jiným uchazečem.
PŘIJATÍ UCHAZEČI pro školní rok 2018/2019 - obor 69-41-L/52 VLASOVÁ KOSMETIKA:
Zveřejněno 2.5.2018
PořadíRegistrační čísloCelkem JPZŠPZSoutěžeCelkem
1VK180044545090
2VK180034330073
3VK180083340073
4VK180243735072
5VK180312645071
6VK180343435069
7VK180012940069
8VK180213435069
9VK180353135066
10VK180203530065
11VK180143035065
12VK180153035065
13VK180283330063
14VK180122340063
15VK180133725062
16VK180362335058
17VK180192235057
18VK180323225057
19VK180233125056
20VK180052530055
21VK180222825053
22VK180162330053
23VK180272725052
24VK180172625051
25VK180112525050
26VK180072720047
27VK180182225047
28VK180092420044
29VK180102120041
NEPŘIJATÍ UCHAZEČI pro školní rok 2018/2019 - obor 69-41-L/52 VLASOVÁ KOSMETIKA:
Zveřejněno 2.5.2018
PořadíRegistrační čísloCelkem JPZŠPZSoutěžeCelkem
1VK18002025025
2VK18006025025
3VK18033025025
4VK18029035035
5VK180251425039
6VK180261725042
7VK180301825043
Kritéria pro přijetí:

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225,
v souladu s ustanovením § 60, § 64 a § 83 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhl. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

    Přijímací zkoušky se konají (§ 60c odst. 1 školského zákona):
  1. 1. řádný termín jednotné zkoušky je 12. 4. 2018
  2. 2. řádný termín jednotné zkoušky je 16. 4. 2018
  3. 1. náhradní termín 10. 5. 2018
  4. 2. náhradní termín 11. 5. 2018
  5. Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem. Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.

Počet přijímaných uchazečů:

Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Vlasová kosmetika (dálková forma nástavbového studia při zaměstnání) pro školní rok 2018/2019:

Informace pro zájemce o studium s výučním listem Kadeřník: