DOMÁCÍ PŘÍPRAVA A SAMOSTUDIUM PO DOBU TRVÁNÍ
MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ,  soubory uloženy ve formátu PDF


Úkoly vypracujte podle připraveného zadání.
Zpracované úkoly budou součástí hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Vypracované seminární práce a referáty posílejte na uvedené mailové adresy jednotlivých učitelů.
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 3. 4. 2020.
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
D1A:
D2A:
D3A:
Odborný výcvik:
 
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 20. 3. 2020.
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
D1A:
D2A:
D3A:
Odborný výcvik:
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster