DOMÁCÍ PŘÍPRAVA A SAMOSTUDIUM PO DOBU TRVÁNÍ
MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ,  soubory uloženy ve formátu PDF


Úkoly vypracujte podle připraveného zadání.
Zpracované úkoly budou součástí hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Vypracované seminární práce a referáty posílejte na uvedené mailové adresy jednotlivých učitelů.
1. ročník:
2. ročník:
 
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 19. 6. 2020.
1. ročník:
2. ročník:
 
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 5. 6. 2020.
1. ročník:
2. ročník:
 
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 22. 5. 2020.
1. ročník:
2. ročník:
 
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 8. 5. 2020.
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
D1A:
D2A:
D3A:
Odborný výcvik:
 
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 24. 4. 2020.
Žádáme žáky, kteří ještě nesplnili všechny úlohy z předchozích třech bloků, aby využili týden
od 17. 4. do 24. 4. 2020 k doplnění toho co jim chybí. Všechna zadání i e-maily učitelů najdete
na stránkách školy. Chybějící vypracovaná cvičení pošlete mailem na adresu vašeho učitele.
Hodnocení všech těchto prací bude důležitou součástí klasifikace.
 
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 17. 4. 2020.
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
D1A:
D2A:
D3A:
Odborný výcvik:
 
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 3. 4. 2020.
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
D1A:
D2A:
D3A:
Odborný výcvik:
 
V případě pokračování mimořádného opatření budou další informace k domácí přípravě zveřejněny dne 20. 3. 2020
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
D1A:
D2A:
D3A:
Odborný výcvik:
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster