ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023:


Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a temíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 a končí v pátek 30. června 2023.

 I. pololetí: začíná 1. 9. 2022 a končí 31. 1. 2023.
II. pololetí: začíná 1. 2. 2023 a končí 30. 6. 2023.

PRÁZDNINY
Podzimní:26.10.2022a27.10.2022  
Mimořádné:  
Vánoční:23.12.2022-02.01.2023  Vyučování začíná v úterý 3. 1. 2023
Pololetní:03.02.2023  
Jarní:06.02.2023-12.02.2023  Vyučování začíná v pondělí 13. 2. 2023
Velikonoční: 06.04.2023  Vyučování začíná v úterý 11. 4. 2023
Hlavní:01.07.2023-31.08.2023  Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
listopad 2022  třídy XX od 16:30 hodin  třídy YY od 17:00 hodin   
duben 2023  třídy XX od 16:30 hodin  třídy YY od 17:00 hodin  
 
Tento web nezpracovává žádné cookies
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín