PEDAGOGICKÝ SBORTeoretické vyučováníOdborný výcvik
  Bělová Renata renata.belova@souhair.cz
Mgr. Chytil Jiří jiri.chytil@souhair.cz Mgr. Blahníková Ilona ilona.blahnikova@souhair.cz
Mgr. Kosařová Anna anna.kosarova@souhair.cz Burianová Olga olga.burianova@souhair.cz
Mgr. Kuklíková Eliška eliska.kuklikova@souhair.cz Čechová Dana dana.cechova@souhair.cz
Mgr. Lipovský Vladislav vladislav.lipovsky@souhair.cz Dvořáková Zuzana zuzana.dvorakova@souhair.cz
Bc. Nápravová Pavla pavla.napravova@souhair.cz Bc. Goldbrichtová Lucie lucie.goldbrichtova@souhair.cz
Mgr. Opl Martin martin.opl@souhair.cz Karlíková Karin karin.karlikova@souhair.cz
Mgr. Bc. Papežová Jana jana.papezova@souhair.cz Bc. Limburská Jana jana.limburska@souhair.cz
Ing. Rajčincová Markéta marketa.rajcincova@souhair.cz Neumannová Marcela marcela.neumannova@souhair.cz
Mgr. Slaninová Miroslava miroslava.slaninova@souhair.cz Oudrnická Jana jana.oudrnicka@souhair.cz
Mgr. Sýkorová Jana jana.sykorova@souhair.cz Plachá Kateřina katerina.placha@souhair.cz
Bc. Váchalová Markéta marketa.vachalova@souhair.cz Poláková Marie marie.polakova@souhair.cz
Mgr. Volejníková Lenka lenka.volejnikova@souhair.cz Procházková Kateřina katerina.prochazkova@souhair.cz
  Rezková Kateřina katerina.rezkova@souhair.cz
  Šereblová Michaela michaela.sereblova@souhair.cz
Výchovný poradce  Bc. Šilarová Hana hana.silarova@souhair.cz
Mgr. Kuklíková Eliška eliska.kuklikova@souhair.cz Ullmanová Milada milada.ullmanova@souhair.cz
  Vomáčková Zdeňka zdenka.vomackova@souhair.cz
Metodik prevence  Zapiorová Kateřina katerina.zapiorova@souhair.cz
Mgr. Lipovský Vladislav vladislav.lipovsky@souhair.cz Ženatá Michaela michaela.zenata@souhair.cz
   


 
Tento web nezpracovává žádné cookies
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín