OBORY VZDĚLÁVÁNÍ:


KADEŘNÍK
(69-51-H/01)
- tříletý obor středního vzdělání s výučním listem

Obor středního vzdělání s výučním listem je určen pro dívky i chlapce, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání (§ 59 ŠZ)

Náplň učebního oboru KADEŘNÍK:
Holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová, natáčení vlasů a ondulace horkým vzduchem, prokládaná vlna, melírování, barvení a odbarvování vlasů. Vytváření účesů společenských a soutěžních, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků, vlasová kosmetika, péče o ruce a pleť, používání řady chemických a kosmetických přípravků, obsluha a údržba různých pomůcek a zařízení.
V průběhu studia musí mít žák k dispozici modely
(v 1. ročníku nejlépe členy rodiny – z důvodu časové náročnosti).
Nácvik základních dovedností provádějí žáci na spolužácích (jedna na druhé), proto je nutná úprava délky vlasů dle pokynů učitelek odborného výcviku.

V případě zájmu a následném rozhodování:
by zájemci měli vědět, že práce kadeřnice je fyzicky náročná, je vykonávána ve stoje, jsou jednostranně namáhány dolní končetiny a páteř, pracuje se s látkami vyvolávajícími alergické reakce. Existuje reálné nebezpečí vzniku chorob z povolání. Zaměstnání je náročné na psychiku, vyžaduje dokonalé sebeovládání a dobrou přizpůsobivost. Dalšími předpoklady jsou estetické cítění, představivost, zručnost a vytrvalost. Práce s ostrými předměty vyžaduje dobrou nervosvalovou koordinaci.

PDF  ŠVP Kadeřník

» Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

VLASOVÁ KOSMETIKA
(69-41-L/52)
- nástavbový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Studium je určeno pro absolventy tříletého učebního
oboru 69-51-H/01 kadeřník a je zakončeno maturitní zkouškou.

Popis studijního oboru VLASOVÁ KOSMETIKA:
Studium prohlubuje a rozšiřuje odborné znalosti v oblasti péče o vlasy a pleť různými technikami, vlasové a pleťové kosmetiky, divadelního líčení, pěstování rukou a nohou, používání vlásenek a vlasových příčesků.

Rozšiřuje a doplňuje znalosti jazykové, psychologické, estetické, výtvarné, ekonomické – je orientován k přípravě na vedení živnosti. Absolvent získá vědomosti a dovednosti potřebné k vedení živnosti, případně se může ucházet o přijetí ke studiu na vysoké škole nebo k pomaturitnímu studiu.

Forma studia:
- studium při zaměstnání - tříleté dálkové studium
- jednodenní konzultace se konají 1x za dva týdny
- výuka začíná v 8:00 hod. a končí v 16:10 hod.

Vyučované předměty:
český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický jazyk), základy společenských věd (občanská nauka), matematika, chemie, vlasová kosmetika, zdravověda, užité výtvarnictví, psychologie, základy podnikání, účetnictví.

PDF  ŠVP Vlasová kosmetika

» Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 Upozornění:  SOU nemá vlastní ubytovnu. Rodiče uchazečů o učební obor si ubytování zajišťují sami.
 
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   WebmasterTOPlist