ŠKOLSKÁ RADA


» VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ MIMOŘÁDNÝCH VOLEB do školské rady Středního odborného učiliště kadeřnického
SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 2021 – 2024
 • pan Jan Hlaváček – zákonný zástupce nezletilých žáků
 • paní Marie Pozděnová – zástupce zletilých žáků
 • paní Lucie Golbrichtová – zástupce pedagogických pracovníků
 • paní Anna Kosařová – zástupce pedagogických pracovníků
 • paní Marie Kantorová – zástupce zřizovatele MHMP
 • paní Petra Měchurová – zástupce zřizovatele MHMP
Školská rada podle zákona č. 561 § 168 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy české školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster