PEDAGOGICKÝ SBORTeoretické vyučováníOdborný výcvik
Mgr. Breja Róbert robert.breja@souhair.cz Bělová Renáta renata.belova@souhair.cz
Ing. Gamanová Blanka blanka.gamanova@email.cz Mgr. Blahníková Ilona ilona.blahnikova@souhair.cz
Mgr. Georgiev Jan jan.georgiev@email.cz Čechová Dana cechova.dana@email.cz
Mgr. Hanáčková Romana romana.hanackova@souhair.cz Dvořáková Zuzana zuzana.dvorakova@souhair.cz
Mgr. Kuklíková Eliška eliska.kuklikova@souhair.cz Bc. Fořtová Jitka jitka-fortova@email.cz
Mgr. Lipovský Vladislav vladislav.lipovsky@souhair.cz Goldbrichtová Lucie lucie.goldbrichtova@souhair.cz
Bc. Nápravová Pavla pavla.napravova@email.cz Hindová Jitka jitka.hindova@email.cz
Mgr. Opl Martin martin.opl@souhair.cz Jakubů Patrik patrik.jakubu@souhair.cz
Mgr. Bc. Papežová Jana jana.papezova@souhair.cz Bc. Limburská Jana jana.limburska@email.cz
Ing. Rajčincová Markéta marketa.rajcincova@email.cz Neumannová Marcela marcela.neumannova@email.cz
Ing. Říhová Andrea andrea.rihova@souhair.cz Oudrnická Jana jana.oudrnicka@souhair.cz
Mgr. Valešová Ivana ivana.valesova@email.cz Poláková Marie marie.polakova@souhair.cz
Bc. Volejníková Lenka lenka.volejnikova@email.cz Procházková Jana jana.prochazkov@email.cz
  Procházková Kateřina prochazkova.kat@email.cz
  Rezková Kateřina rezkova.katerina@email.cz
  Rotterová Dana dana.rotterova@souhair.cz
Výchovný poradce  Šereblová Michaela michaela.sereblova@email.cz
  Teplá Jana jana.tepl@email.cz
  Ullmanová Milada milada.ullmanova@email.cz
Metodik prevence  Vomáčková Zdeňka zdenka.vomackova@email.cz
Mgr. Kuklíková Eliška eliska.kuklikova@souhair.cz Ženatá Michaela mailto:michaela.zenata@souhair.cz
 


 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster