PEDAGOGICKÝ SBORTeoretické vyučováníOdborný výcvik
Ing. Gamanová Blanka blanka.gamanova@souhair.cz Bělová Renáta renata.belova@souhair.cz
Mgr. Georgiev Jan jan.georgiev@souhair.cz Mgr. Blahníková Ilona ilona.blahnikova@souhair.cz
Mgr. Hanáčková Romana romana.hanackova@souhair.cz Čechová Dana dana.cechova@souhair.cz
Mgr. Kosařová Anna anna.kosarova@souhair.cz Dvořáková Zuzana zuzana.dvorakova@souhair.cz
Mgr. Kuklíková Eliška eliska.kuklikova@souhair.cz Bc. Fořtová Jitka jitka.fortova@souhair.cz
Mgr. Lipovský Vladislav vladislav.lipovsky@souhair.cz Bc. Limburská Jana jana.limburska@souhair.cz
Mgr. et Mgr. Malá Adéla adela.mala@souhair.cz Neumannová Marcela marcela.neumannova@souhair.cz
Bc. Nápravová Pavla pavla.napravova@souhair.cz Oudrnická Jana jana.oudrnicka@souhair.cz
Mgr. Opl Martin martin.opl@souhair.cz Paterová Kateřina katerina.paterova@souhair.cz
Mgr. Bc. Papežová Jana jana.papezova@souhair.cz Poláková Marie marie.polakova@souhair.cz
Ing. Rajčincová Markéta marketa.rajcincova@souhair.cz Procházková Jana jana.prochazkova@souhair.cz
Ing. Říhová Andrea andrea.rihova@souhair.cz Procházková Kateřina katerina.prochazkova@souhair.cz
Mgr. Valešová Ivana ivana.valesova@souhair.cz Rezková Kateřina katerina.rezkova@souhair.cz
Mgr. Volejníková Lenka lenka.volejnikova@souhair.cz Rotterová Dana dana.rotterova@souhair.cz
  Šereblová Michaela michaela.sereblova@souhair.cz
Výchovný poradce  Bc. Šilarová Hana hana.silarova@souhair.cz
Mgr. Kuklíková Eliška eliska.kuklikova@souhair.cz Teplá Jana jana.tepla@souhair.cz
  Ullmanová Milada milada.ullmanova@souhair.cz
Metodik prevence  Vomáčková Zdeňka zdenka.vomackova@souhair.cz
Mgr. Lipovský Vladislav vladislav.lipovsky@souhair.cz Ženatá Michaela michaela.zenata@souhair.cz
   


 
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   WebmasterTOPlist