ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021:


Organizace školního roku se řídí vyhláškou MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění
a metodickým pokynem MŠMT č.j. MSMT-2939/2018-3 ze dne 19. února 2018.

Vyučování ve školním roce 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020 a končí ve středu 30. června 2021.

 I. pololetí: začíná 1. 9. 2020 a končí 28. 1. 2021.
II. pololetí: začíná 1. 2. 2021 a končí 30. 6. 2021.

PRÁZDNINY
Podzimní:29.10.2020a30.10.2020  
Mimořádné:  
Vánoční:23.12.2020-03.01.2021  Vyučování začíná v pondělí 4. 1. 2021
Pololetní:29.01.2021  
Jarní:01.03.2021-07.03.2021  Vyučování začíná v pondělí 8. 3. 2021
Velikonoční: 01.04.2021  Vyučování začíná v úterý 6. 4. 2021
Hlavní:01.07.2021-31.08.2021  Vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
listopad 2020  třídy od 16:30 hodin  třídy od 17:00 hodin   
duben 2021  třídy od 16:30 hodin  třídy od 17:00 hodin  
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster