ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017:


Organizace školního roku se řídí vyhláškou MŠMT č. 16/2005 Sb., v platném znění a metodickým pokynem MŠMT čj. 14269/2011-20 ze dne 31. 5. 2011.

Vyučování ve školním roce 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. září 2016 a končí v pátek 30. června 2017.

 I. pololetí: začíná 1. 9. 2016 a končí 31. 1. 2017. Vysvědčení bude předáno s datem 31. 1. 2017.
II. pololetí: začíná 1. 2. 2017 a končí 30. 6. 2017. Vysvědčení bude předáno s datem 30. 6. 2017.

Datum předání vysvědčení žákům 3. ročníků oboru středního vzdělání s výučním listem a 3. ročníkům nástavbového studia středního vzdělání s maturitní zkouškou při zaměstnání bude stanoveno po projednání plánů ZZ a MZ do 31. 3. 2017.

PRÁZDNINY
Podzimní:26.10.2016a27.10.2016  Vyučování začíná v ponděli 31. 10. 2016
Mimořádné:18.11.2016  Ředitel školy nařídil volno z organizačních důvodů
Vánoční:23.12.2016-02.01.2017  Vyučování začíná v úterý 3. 1. 2017
Pololetní:03.02.2017  
Jarní:06.02.2017-12.02.2017  Vyučování začíná v pondělí 13. 2. 2017
Velikonoční: 13.04.2017-14.04.2017  Vyučování začíná v úterý 18. 4. 2017
Hlavní:01.07.2017-01.09.2017  Vyučování ve školním roce 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
22. listopadu 2016  třídy AB v 16:30 hodin  třídy CD v 17:00 hodin  * třída 1.C v 16:30 hodin
25. dubna 2017  třídy CD v 16:30 hodin  třídy AB v 17:00 hodin  
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster