Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb  Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace o SOU
Název subjektuStřední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225
Důvod a způsob založeníPříspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
Střední odborné učiliště je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazeno do sítě škol a školských zařízení ČR.
Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstřiku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy
Organizační strukturaSchéma organizační struktury
Poštovní adresaSOU kadeřnické
Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín
Adresa pro osobní návštěvuStejná jako poštovní adresa
Úřední hodinyPonděli: 7.30 – 11.00  a  12.30 – 15.00
Středa:  7.30 – 11.00  a  12.30 – 15.00
KontaktyVedení školy, výchovný poradce, metodik prevence
Pedagogický sbor
Pracoviště odborného výcviku
Internetové stránkywww.souhair.cz
IZO000639028
ID datové schránkyrjvz9b6
00639028
DIČŠkola není plátcem DPH
Bankovní spojení39530041/0100
DokumentyDokumenty
Poradna pro rodiče a žáky
Kariérové poradenství
RozpočetRozpočet na rok 2023
Žádosti o informaceŽádosti o informace posílejte na sekretariat.
Informace o zpracovávaných osobních údajích jsou k dispozici na sekretariátu školy.
Příjem žádosti a dalších podáníPoštou na adresu školy,
elektronicky na sekretariat nebo řediteli školy
Opravné prostředkyOpravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.
Správní řád
Popisy postupů návody pro řešení životních situací
PředpisyŠkolský zákon – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Školní řád
Úhrady za poskytování informacíZhotovení stejnopisu školního dokladu (maturitního vysvědčení, výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce) je za poplatek 100 Kč
Výroční zprávyVýroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

 
Tento web nezpracovává žádné cookies
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín