Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Šablony pro SŠ a VOŠ II


Projekt Vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů SOU kadeřnického
v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání¹
„Šablony pro SŠ a VOŠ II“
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, se od roku 2020 účastní v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II.
Cílem projektu je:
  • personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů (tj. další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemná setkávání a sdílení zkušeností pedagogů),
  • zlepšení kvality vzdělávání (např. projektová výuka, tandemová výuka),
  • rozvoj ICT,
  • spolupráce pedagogů a žáků s veřejností a propojení výuky s praxí (např. zapojení odborníků
    z praxe, stáže pedagogů u zaměstnavatelů).
Projekt Vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů SOU kadeřnického je spolufinancován Evropskou unií.
¹ https://opvvv.msmt.cz/default.aspx
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster