Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Šablony pro SŠ a VOŠ I


Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, se od roku 2018 účastní v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Cílem výzvy je
  • podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (tj. další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemná setkávání a sdílení zkušeností pedagogů),
  • podpora kvalitnějšího vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • podpora společného vzdělávání (tj. personální posílení),
  • spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, zajištění technické podpory ICT.
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster